Soạn Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Hướng dẫn

* Bài tập 1

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em.

Trình bày theo hàng: – Số điểm dưới 5: 0.

– Số điểm từ 5 đến 6: 1

– Số điểm từ 7 đến 8: 4

– Số điểm từ 9 đến 10: 3

* Bài tập 2

Kẻ bảng thống kê có đủ số cột dọc (ghi điểm số) và dòng ngang (ghi tên họ học sinh).

Bảng thống kê kết quả học tập (tháng… tổ… )


Số thứ tự

Họ và tên

Số điểm

0 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

1

2

3

Tổng cộng

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa

Post Comment