Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Soạn Tiếng Việt lớp 5 tập 2

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Hướng dẫn

Ví dụ:

Chương trình quyên góp ủng hộ thiếu nhi vùng lũ lụt (Lớp 5A).

1. Mục đích: Giúp đỡ các bạn thiếu nhi vùng lũ lụt, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

2. Các sự việc cụ thể, phân công nhiệm vụ:

– Họp lớp, thống nhất nhận thức, hành động: Lớp trưởng.

– Nhận quà: 4 tổ trưởng (ghi tên người, số lượng cụ thể rõ ràng).

– Đóng gói, chuyển quà lên nhà trường: Lớp trưởng và ban cán sự lớp.

3. Chương trình cụ thể:

– Chiều thứ năm (12/2): Họp lớp

– Phát biểu ý kiến, vận động cả lớp ủng hộ.

– Trao đổi ý kiến, thống nhất loại quà.

– Phân công cụ thể nhiệm vụ.

Sáng thứ 2 (16/2): Nhận quà ủng hộ của lớp.

Chiều thứ 2: Đóng gói, nộp lên nhà trường.

Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm?

>> Xem thêm:  Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân