Soạn Tiếng Việt lớp 4 tập 1

Tập đọc: Tre Việt Nam

Tập đọc: Tre Việt Nam

Hướng dẫn

I. CÁCH ĐỌC

Chú ý giọng đọc diễn cảm phù hợp với nội dung ca ngợi và nhịp điệu của các câu thơ, đoạn thơ.

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1. Những hình ảnh của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.

a) Cần cù:

– Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu?

– Rễ siêng không ngại đất nghèo

Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.

b) Những hình ảnh của tre tượng trưng cho tình thương yêu đồng loại

– Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm tay níu, tre gần nhau thêm

– Thương nhau, tre chẳng ở riêng

Lũy thành từ đó mà nên hỡi người

– Lưng trần phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc, tre nhường cho con.

c) Những hình ảnh của tre tượng trưng cho tính ngay thẳng.

Chẳng may thân gãy cành rơi

Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng

Nòi tre đâu chịu mọc cong

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

2. Những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non mà em thích.

Có thể chọn:

Lưng trần phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc, tre nhường cho con.

(Hi sinh nhường nhịn)

Nòi tre đâu chịu mọc cong

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

(Khỏe khoắn, ngay thẳng, bất khuất)

Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm?

>> Xem thêm:  Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao

Post Comment