Soạn Tiếng Việt lớp 4 tập 1

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

Hướng dẫn

I. CÁCH ĐỌC

Giọng hồn nhiên, vui tươi. Nhấn giọng những từ ngữ thể hiện niềm vui, niềm khao khát của trẻ em: nảy mầm nhanh, chớp mắt, đầy quả, tha hồ, trái bom, trái ngon, toàn kẹo, bi tròn…

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1. Câu thơ được lặp lại nhiều lần trong bài là: Nếu chúng mình có phép lạ. Câu này được lặp lại mỗi lần bắt đầu một khổ thơ và lặp lại hai lần khi kết thúc bài thơ. Việc lặp lại nhiều lần câu ấy cho thấy sự tha thiết, ước muốn của các bạn nhỏ.

2. Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là:

Khổ thơ 1: Ước cây mau lớn để đầy quả.

Khổ thơ 2: Ước mình thành người lớn ngay để làm việc.

Khổ thơ 3: Ước trái đất không còn mùa đông.

Khổ thơ 4: Ước không còn bom đạn, những trái bom hóa thành trái ngon chứa toàn kẹo với bi tròn.

3. Giải thích ý nghĩa của các cách nói

Ước “không còn mùa đông” là ước không còn thiên tai, không còn tai họa.

– Ước “hóa trái bom thành trái ngon” là ước không còn bom đạn chiến tranh, nhân loại hòa bình.

4. Học sinh tự phát biểu ý thích của mình.

Chẳng hạn:

– Thích ước mơ hạt vừa gieo đã lớn ngay thành cây đầy quả.

>> Xem thêm:  Tập đọc: Những hạt thóc giống

– Thích ước mơ ngủ dậy thành người lớn ngay khám phá đại dương, chiếm lĩnh bầu trời.

– Thích ước mơ trái bom hóa thành trái ngon chứa toàn kẹo và bi tròn…

Nội dung: Ước mơ của các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Minh Nguyệt

Post Comment