Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Soạn Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Hướng dẫn

Học sinh tự chọn lấy câu chuyện để kể sao cho đúng với yêu cầu của tiết học

Ví dụ: Kể chuyện mình đã giúp đỡ một ông khách nước ngoài không biết nói Tiếng Việt tìm đường về khách sạn.

>> Xem thêm:  Chính tả: Nghe - viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Phân biệt âm đầu tr / ch, thanh hỏi / thanh ngã