Văn mẫu lớp 3

Kể lại câu chuyện Đất quý đất yêu

Kể lại câu chuyện Đất quý đất yêu

Gợi ý

Ngày xưa có hai người khách du lịch đến nước E-ti-ô-pi-a. Họ đi thăm thú khắp mọi nơi và còn được nhà vua mời vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng cho rất nhiều sản vật quý. Sau khi họ trở về, vua còn sai một viên quan đưa họ xuống tàu. Đang định bước xuống tàu thì viên quan bắt họ cởi giày ra để cạo sạch lớp đất.dưới đế. Hai vị khách ngạc nhiên hỏi lí do thì được trả lời rằng: Đây là đất quý của người E-ti-ô-pi-a. Họ sinh ra ở đây, chết cũng ở đây. Đất cho họ sản vật, đất là cha mẹ, là anh em của họ nên họ không thể để những người khách lạ mang đất đi dù chỉ một hạt. Nghe những lời nói đó hai người khách hết sức khâm phục lòng yếu quý mảnh đất quê hương của người Ê-ti-ô-pia.

Theo Soanbaihay.com

Có thể bạn quan tâm?

>> Xem thêm:  Nói về quê hương em, một làng quê vùng trung du

Post Comment