Dàn ý Nghị luận tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Văn mẫu lớp 7
Dàn ý Nghị luận tinh thần yêu nước của nhân dân ta
4.9 (98.3%) 495 đánh giá

Dàn ý Nghị luận tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Dàn ý

I. Mở bài: giới thiệu tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Ví dụ:

Dân tộc ta từ xa xưa đã có tinh thần yêu nước và truyền thống đó dã trở thành truyền thống của dân tộc ta bao đời nay. Tinh thần yêu nước từ xa xưa đã thể hiện trong nhân dân ta là những anh hùng đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập cho dân tộc, cho tổ quốc ta.

II. Thân bài: nghị luận tinh thần yêu nước của nhân dân ta

1. Lòng yêu nước là gì:

 • Ngày xưa : là đứng lên chống giặc ngoại xâm, hi sinh anh dũng vì sự nghiệp độc lậo tự do của dân tộc,….
 • Ngày nay : là xây dựng, bảo vệ tổ quốc, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, yêu thương đùm bọc lẫn nhau,….

2. Biểu hiện của lòng yêu nước :

 • Cầm sung chiến đấu
 • Tăng gia sản xuất
 • Yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau

3. Những tấm gương có tinh thần yêu nước :

 • Võ Thị Sáu
 • Kim Đồng
 • Nguyễn Văn Thạc

4. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay :

 • Dối với học sinh : ra sức học tập, nỗ lực rèn luyện phấn đấu trong học tập, rèn luyện thân thể, thể thao,….
 • Dối với nhân dân : ra sức bảo vệ, phản đối những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội,….

III. Kết bài : nêu cảm nghĩ của em về tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Ví dụ :

Tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chúng ra hãy ra sức phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.

Từ khóa từ Google:

 • lập dàn ý bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta
 • lập dàn bài tinh thần yêu
 • dàn ý nghị luận xã hội về lòng yêu nước
 • lập dàn ý bài văn nghị luận tinh than yeu