Dàn ý chi tiết tả ngôi nhà của em

Văn mẫu lớp 6
Đánh giá bài viết

Dàn ý chi tiết tả ngôi nhà của em

Dàn ý

I. Mở bài

Giới thiệu chung về ngôi nhà em đang sinh sống.

II. Thân bài

1. Đặc điểm chung

Loading...

– Nhà có hàng rào, có vườn, có sân không? (Hàng rào làm bằng chất liệu gì? Trong sân, vườn, có cây cối, hoa cảnh gì… ).

– Nhà rộng hay hẹp? nhà làm bằng gì?

– Nhà của em có nhiều phòng không, số lượng phòng? vị trí thế nào.

2. Tả chi tiết ngôi nhà

– Phòng dùng tiếp khách có gì đặc biệt? bố trí các đồ dùng trong phòng thế nào?

– Phòng học của em nằm vị trí nào trong nhà? các đồ dùng bố trí thế nào? việc bố trí phòng học như vậy giúp em thuận tiện trong học tập không?

III. Kết luận

Nêu lên cảm nghĩ của em về ngôi nhà em đang sinh sống.

Loading...