Văn mẫu lớp 7

Dàn ý Cảm nghĩ về Bài ca Côn Sơn

Dàn ý Cảm nghĩ về Bài ca Côn Sơn

Dàn ý

I. Mở bài: giới thiệu về bài ca Côn Sơn

Ví dụ:

Nguyễn Trãi là một nhà thơ có tính cách vô cùng đặc sắc và có tâm hồn sâu sắc. những tác phẩm của Nguyễn trãi đều thể hiện tình yêu thiên nhiên, tình yêu con người. một trong những tác phẩm thể hiện sâu sắc tình yêu thiên nhiên sâu sắc của Nguyễn Trãi là tác phẩm Bài Ca Côn Sơn. Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên rất sâu sắc của tác giả.

Côn Sơn suối chảy rì rầm
“Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
Côn Sơn có đá rêu phơi
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm
Trong ghềnh thông mọc như nêm,
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
Trong rừng có bóng trúc râm,
Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn”

II. Thân bài: cảm nghĩ của em về Bài ca Côn Sơn

1. Bốn câu thơ đầu: cảnh trí Côn Sơn

  • Các hình ảnh về thiên nhiên Côn Sơn: tiếng đàn, đá rêu phơi, thông mọc như nêm, bóng trúc râm
  • Các hình ảnh so sánh, liên tưởng sâu sắc về thiên nhiên Côn Sơn
  • Cảnh trí thiên nhiên, yên tĩnh, khoán đạt
  • Những hình ảnh thiên nhiên hết sức nên thơ và trữ tình

2. Bốn câu thơ sau: tâm hồn nhà thơ

  • Các hình ảnh chỉ tâm hồn nhà thơ: ta nghe tiếng đàn cầm bên tai, ngồi trên đá như ngồi trên chiếu, ta lên ta nằm, ta ngâm thơ nhàn,…
  • Các phép điệp từ, hình ảnh so sánh sâu sắc
  • Tâm hồn thanh cao, sâu sắc, giao hòa với thiên nhiên,…
>> Xem thêm:  Tóm tắt truyện Bức tranh của em gái tôi

III. Kết bài: nêu catm nghĩ của em về bài ca Côn Sơn

Ví dụ:

Bài ca Côn Sơn là một bài thơ nêu lên cảnh thiên nhiên vô cùng sâu sắc và rất đẹp của nhà thơ. Đồng thời thể hiện nên tấm lòng yêu thiên nhiên của của tác giả và thể hiện tâm hồn nhân văn của tác giả.

Post Comment