Soạn Tiếng Việt lớp 4 tập 1

Chính tả: Nhớ viết: Gà trống và Cáo – Phân biệt tr/ch, ươn/ương

Chính tả: Nhớ viết: Gà trống và Cáo – Phân biệt tr/ch, ươn/ương

Hướng dẫn

1. Nhớ – viết

Chú ý những tiếng bắt đầu bằng ch / tr hoặc có vần ươn / ương.

2. Những chữ bị bỏ trống

a) Trí tuệ – phẩm chất – trong lòng đất – chế ngự – chinh phục – vũ trụ – chủ nhân.

b) bay lượn – vườn tược – quê hương – đại dương – tương lai – thường xuyên – cường tráng.

3) Tìm các từ

a) – Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp: ý chí

Khả năng suy nghĩ và hiểu biết: trí tuệ.

b) – Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp hơn: vươn lên.

Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có: tưởng tượng.

Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm?

>> Xem thêm:  Chính tả: Nghe viết: Những hạt thóc giống, phân biệt l/n, en/eng

Post Comment