Soạn Tiếng Việt lớp 4 tập 2

Chính tả: Nhớ – viết: Đường đi Sa Pa – Phân biệt r/d/gi, v/d/gi

Chính tả: Nhớ – viết: Đường đi Sa Pa – Phân biệt r/d/gi, v/d/gi

Hướng dẫn

1. Nhớ – Viết: Đường đi Sa Pa

2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống sau:

a

ong

ông

ưa

r

M: ra

rong (rêu)

(nhà) rông

d

M: da

dong (dỏng)

dông (bão)

dưa (hấu)

gi

M: gia

Giong (buồm)

(cơn) giông

v

M: va

vong (quốc)

(cây) vông

Chú thích: vong quốc là mất nước (đất nước bị xâm chiếm)

3. Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống sau:

a) Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi:

– Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó rộng trên 80.000 ki-lô-mét vuông.

– Trung Quốc là nước có biên giới chung với nhiều nước nhất – 13 nước. Biên giới của nước này dài 23840 ki-lô-mét.

b) Tiếng bắt đầu bằng v, d hay gi:

– Ở thư viện quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu giữ một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng vàng.

Gần ba phần tư trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là dại dương lớn nhất bao phủ gần nửa thế giới.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển

Post Comment