Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương – Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa iê / ia)

Soạn Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương – Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa iê / ia)

Hướng dẫn

I. NGHE – VIẾT

Chính xác, trình bày đúng một đoạn của bài văn.

II. LUYỆN TẬP

* Bài tập 2

Lời giải: Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều / Mải mê đuổi một con diều / Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

* Bài tập 3

Lời giải: Đông như kiến / Gan như cóc tía / Ngọt như mía lùi.


Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Tập đọc: Thư gửi các học sinh